Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Skanderborg

Wedelslund Racerbane - nej tak!

Den radikale gruppe i Skanderborg byråd mener at forslaget om en racerbane skal stoppes nu og ikke videre behandles.

På den radikale byrådsgruppes vegne, Tage Nielsen, byrådsmedlem, Bytoftvej 5, 8464  Galten.

Debatten om en racerbane for klassiske veteranbiler ved Wedelslund har nu varet et stykke tid og det vil givet fortsætte, hvis byrådet beslutter at sende et landzoneforslag til offentlig høring, omfattende de tilbagevendende arrangementer på Wedelslund, Vetetranbilstævnet på Grundlovsdag og så nu et årligt weekend arrangement med veteranbilløb.

Samtidig handler landzoneforslaget om anlæg af en 2,3 km. lang og 10 meter bred motorsportsbane, anlagt ved Wedelslund Gods, i Lyngbygaards Ådal.

Den radikale gruppe i Skanderborg byråd mener dette forslag skal stoppes nu og ikke videre behandles.

Vi synes slet ikke, der skal anlægges en motorbane på dette sted. Vi synes konsekvenserne er alt for store for både mennesker, dyr og natur.  Det bliver et meget markant anlæg med høje jordvolde og p-pladser indenfor skovlinjerne, i et § 3 område klods op og ned af en forholdsvis ny naturgenopretning af og ved Lyngbygård å og ådal med klare mål og formål.

Det vil efter vores opfattelse stride imod intentionerne med hele naturgenopretningen i ådalen. Og vi er på lange strækninger enige i de mange indsigelser, der i stort omfang er indsendt til os i byrådet. Vi synes med andre ord ikke det skal tillades at der anlægges denne motorbane.

Det vil være vores holdning, når sagen skal behandles i økonomiudvalg og byråd i den kommende tid.