Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Skanderborg

Vi skal skabe økonomiske muligheder for at løfte vores børne- og ungeområde

Der er i disse dage stor opmærksomhed omkring den politiske prioritering af børneområdet og mange - også lokalt - vil gå på gaderne i protest for minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Denne opmærksomhed er kun glædelig.

For vi har brug for at opprioritere vores børn - både mens de er små, og når de er større og går i skole. Dette gælder i høj grad også i Skanderborg Kommune.


Det er derfor ikke nok at rette opmærksomheden mod Christiansborg. Opmærksomheden må også rettes imod de lokale politikere i byrådet. For selv om det ville være enormt glædelig med en stor pengepose fra Folketinget til børneområdet, så er det så langt fra sikkert, at den kommer. Til gengæld er der meget at gøre lokalt; for også her prioriterer vi årligt mange, mange millioner kroner imellem vores politikområder.


På det seneste byrådsmøde blev ældreområdet igen opprioriteret økonomisk. Tage Nielsen og jeg fremsatte et ændringsforslag for at undgå dette - netop for at skabe de økonomiske muligheder for at løfte vores børne- og ungeområdet. Desværre havde vi ikke de andre politiske partiers opbakning. MEN … vi fornemmer at andre begynder at mene det samme som os. Nemlig, at ældreområdet har fået nok nu, og at vi har et efterslæb bl.a. i forhold til vores skoler, hvor vi udgiftsmæssigt ligger meget lavt i forhold til andre kommuner. Således mente Alternativet, Enhedslisten og Konservative, at ældreområdet alene skulle løftes i 2019 og ikke ud i årene. Herudover udtalte Socialdemokratiet at de har overvejelser om, om vi har den rette fordeling imellem vores politikområder, at de er bekymrede over den fortsatte opprioritering af ældreområdet, og at vi skal have en grundig drøftelse af dette ved efterårets budgetforhandlinger.


På flere tidligere byrådsmøder er vi i Radikale Venstre blevet udskældte for vores udtalelser om, at vi bliver nød til at kræve en bedre økonomistyring på ældreområdet for at kunne levere tilfredsstillende tilbud også til vores børn. Nu fornemmer vi, at flere og flere mener som os. Det glæder mig i den grad, selvom jeg ville have ønsket, at de andre allerede havde været klar til at fokusere mere på børnene allerede nu. Jeg begynder dog at få forhåbninger i forhold til de kommende budgetforhandlinger - og det føles godt!


Rigtig god weekend derude.