Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Skanderborg

Seniorrådet kæmper de ældres sag. Hvem kæmper børnenes?

Inden for mindre end ét år har Skanderborg Byråd øget udgifterne til ældreområdet med 40 mio. kr. Hertil kommer de ekstra midler området er tildelt, fordi der kommer flere ældre.

I september beslutter byrådet, at ældreområdet med budget 2018 skal være det politikområde, der får tildelt fleste ”nye” midler. Området får 14,4 mio. kr., hvoraf 1,7 mio. kr. er til gratis saftevand på kommunens plejecentrene. Lidt senere på byrådsmødet i marts godskriver byrådet en gæld på ældreområdet på 9,2 mio. kr. Og nu i juni beslutter et flertal i byrådet at tildele ældreområdet yderligere 16 mio. kr., fordi man kan konstatere, at området ikke overholder sine budgetter.


Ser vi på ældreområdet isoleret set, er den politiske velvilje glædelig. Problemet er bare, at byrådet med de seneste 16 mio. kr. til ældreområdet prioriterer ét område frem for andre uden at skele til, hvilket serviceniveau vi har på disse andre politikområder. Derfor stemte vi i Radikale Venstre imod sammen med Alternativet.


I den politiske debat har der ikke været et eneste parti, der har argumenteret for at spare på ældreområdet! Argumentet har alene lydt, at ældreområdet – ligesom kommunens øvrige politikområder – må overholde deres budgetter og hermed tilpasse deres ydelser til de tildelte midler.


Alligevel er der fyret op under Seniorrådets trommer. Under overskriften ”Skal de ældres vilkår forringes yderligere” markerer Seniorrådets formand og næstformand således i et læserbrev deres utilfredshed med, at ikke alle partier bakker op om den store tillægsbevilling. Endvidere problematiserer Seniorrådets formand i Midtjyllands Avis, at Radikale Venstre i debatten diskuterer situationen på ældreområdet over for vuggestuer og børnehaver. Seniorrådet finder det uetisk (!).


Måske er det først nu, hvor der er røre om udgifterne til ældreområdet, at det bliver tydeligt for Seniorrådet, at politik handler om at prioritere imellem områder? Og måske har man i Seniorrådet ”glemt” at bemærke, at en del af finansieringen af ældreområdets merforbrug netop bliver hentet hos nogle af kommunens mest sårbare børn og unge? Det vides ikke. Men tydeligt er det, at Seniorrådet taler de ældres sag – hvilket er helt i orden og på ingen måde uetisk.


Så snævert kan vi bare ikke tillade os at gribe diskussionen an. I Radikale Venstre mener vi, at vi som lokalpolitikere har pligt til at forholde os til serviceniveauerne på alle politikområder. Derfor mener vi, at ældreområdet bør holde deres budgetter, og at byrådet bør undlade at overføre midler af denne størrelsesorden under en budgetopfølgning, hvor der ikke laves sammenligninger med vores øvrige politikområder. Det håber vi, at Seniorrådet – bag trommerne – har en vis forståelse for.