Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Radikale Venstre Skanderborg

Holdning til skolestruktur i Skanderborg kommune

Af den Radikale byrådsgruppe og bestyrelsen for Radikale Venstre Skanderborg på bestyerelsesmødet 5. oktober 2020


Mangfoldigt skolevæsen


Radikale Venstre Skanderborg mener, at det samlede skolevæsen skal være mangfoldigt og bestå af både store og små skoler. Et skolevæsen, hvor skolerne understøtter hinanden og giver den enkelte familie mulighed for frit at vælge den skole, der passer bedst til ens barn.


Det samlede skolevæsen skal styrkes økonomisk


Radikale Venstre Skanderborg mener, det er nødvendigt, at det samlede skolevæsen i Skanderborg kommune styrkes økonomisk - det er radikalt hjerteblod at have et økonomisk prioriteret skolevæsen, hvilket er fremført gentagne gange i både udvalgsarbejde og i byrådet. Radikale Venstre Skanderborg mener, at skolestrukturændringer kan være nødvendige for at styrke det samlede skolevæsen og vise økonomisk ansvarlighed - men såfremt det samlede skolevæsen styrkes økonomisk, mener Radikale Venstre Skanderborg, at strukturændringer, der omfatter skolelukninger, er mindre presserende i den nuværende situation.


Skolelukninger skal kunne forebygges


Radikale Venstre Skanderborg mener, at skoler både kan blive for store og for små. Vi mener, at skoler, der har under 15 elever i gennemsnit pr. årgang, er for små til at sikre social og faglig udvikling samt økonomisk bæredygtighed. Hvis en skoles elevtal udvikler sig i retning af dette objektive kriterium, påhviler det både skolebestyrelse, lokalsamfund og kommune at forebygge skolelukninger ved at arbejde for, at skolens udvikling ændres, fx. via ændringer i skoledistrikt, udstykninger, etablering af temaskole eller andre tiltag. Hvis udviklingen ikke kan ændres inden for en treårig periode, vil skolelukning være nødvendig.


Skolebudgetter skal kunne sammenlignes på tværs af det samlede skolevæsen


Radikale Venstre Skanderborg mener, at det er væsentligt, at landsbybærende fællesskaber fastholdes på landet - her er skolerne centrale krumtapper i centerlandsbyerne. Det samlede skolevæsens budget indeholder dermed i dag en landsbystøttende funktion, som der bør tages højde for, når rammen for det samlede skolevæsen fastsættes.